Day: 2017-01-10

History – For Now

walking
the lonesome way
for now

a road
away from all
of you

you meet
in no understanding
of me

that life
was a story
no more

some lives
are nothing at all
but hurt

one life
between dark and light
a choice

for life
some enlightened melody
my choice

that history
with patterns in footsteps
sucks

absolved
the exempted droplet
in mind

some lines
not for your eyes
at all

only one
among all the others
talk

if not
what else turns for sure
to do

…  a kind of question … but not to be answered …


Popping-Ups … saved for future arrangements … of mine …


Thinking about ...

Barns Rätt

Jag blev så nedstämd av nyheterna idag. All energi bara rann ur mig. Jag känner en sådan stor sorg. Jag fattar inte hur sådant kan ske! Hur är sådana funtade! Och jag tänker framförallt på de stackars barnen. Jag tänker också på de poliser som ska utreda. Hur bara klarar man den uppgiften! Det känns som att jag är förlamad.

Trots fruktansvärda nyheter …

barn har rätt – till
trygghet och vuxnas goda omsorger
ovillkorligt

… måste livet gå vidare.
Men jag önskar att SVTplay inte hade fungerat idag.

Statue on Castle Area Budapest

Skrivpuff: Trots.
ecpat


.