BluePhoto

Just – But

”Today’s quote is taken from this wonderful inspirational novel ”Manuscript Found In Accra”. I think this quote will be a great source of inspiration for you all …

[…] ”Outer beauty is inner beauty made visible, and it manifests itself in the light that flows from our eyes”. […] (Source: Manuscript Found In Accra – Paulo Coelho)

Isn’t that something. As I look at myself I always say ”Inner beauty is more important than the outer beauty”, but as I read this quote …”

in the droplet
just a mirrored blue sky
but innermost desire

Blue Photo - Starlight Bubble

Carpe Diem: #1319 Inner beauty.


 

Skriv för Livet!

Ett starkt ord som betyder mycket. Ett tillstånd som högst sannolikt får konsekvenser i livet.
Den övergivne vet!

left behind
nobody to turn to – all alone
in the misery

Den övergivne vet mycket väl hur det känns att bli övergiven. De övergivna tacklar övergivenheten olika.

Mitt bästa tips:

  • Skriv om den!
  • Skriv bort den!
  • Skriv för livet!

CA4_20151011_skrivforlivet

Skrivpuff: Övergiven.