animering

Crazy Art by me - Animation - The Solitary Leaf

Så det kan bli

Man kanske skulle ta och släppa ut och iväg …
några skvalpande tankar …

sådana som inte alls är konstruktiva
egentligen bara nedbrytande
humörsänkande
och destruktiva

Varför har man sådana egentligen!?
De tar ju bara tid!
Till ingen nytta.

Kanske de tränger sig på i en vilsen tid mellan avgöranden?
För att tvinga fram beslut.
Är det så?

jag undrar
och funderar mycket på
ja just det

Rötterna i det som var … och grenarna i det som blir.
Sådana avgrunder.
Så vilset det kan bli.
Rötterna är tryggheten.
Grenarna det främmande.
Som blev skrämmande.

På en gren.
Det lilla ensamma lövet …
som faller.
Och faller.
Bort. Bort. Bort.

Lämnar …
och släpper taget
för gott.

Vad var det
egentligen jag funderade
på!?

Bara tankar som ska släppas iväg …

Skrivpuff: Släppa.

Crazy Art by me - Animation - The Solitary Leaf

A Solitary Leaf

These days in our world it is like – …

… while the days role on and – somewhere there you are – with your enthusiasm for life – you enjoy – you experience – ….

… then suddenly – like a flash from the sky – actually the reality – somewhere – you are hit – very hard – and paralyzing – by a kind of lid – for a while – …

… then you rise and – go on with your life – finding the way back to your enthusiasm – your joy for life – experiencing – …

… with a new needle – like a knit gnawing – somewhere  reminding – or telling you – something …

… you don’t want to listen to!

So I don’t!

a solitary leaf
and the blue river of life
flooding

I go on – in my life – I take the hits from all the lids – and I go on with my life.

Daily Prompt: Enthusiasm.

Crazy Art by me - The Solitary Leaf

thinking about these horrible ‘t’ attacks