insects

Livet är nu

Skrivpuff: Liv.

Vänliga varma vindar
lättar på stegen
mot äventyret.
Soliga ljusstrålar leker
ta fatt med skuggor
under tiden.
Glada lyckliga stunder
glömmer
så skönt.
Bländaren är öppen
och tiden inställd
livet är nu.

bee_20150714_bumble

Enkela på elskling

Skrivpuff: Enkelt.

Enkelt är ett roligt ord
att tänka omkring
Först tänkte jag att
det var inte enkelt!
Sedan tänkte jag
om man gjorde
samma med enkelt
som man gjorde
med elskling
då blir det
enkel
Betyder det en som
kelar med sig själv
eller betyder det
två där bara en
kelar med den andre?
En-kel

Elskling, kom ska jag upplysa dig om en-kel ….

Ps. Poeter behöver inte vara logiska ….

blom_20140625_bugs