filosofi

En bisak i sten

Gravsten - Filosofi, Norra kyrkogården, Lund


side issue in stone
among the many honored
a ‘wife to’


Utan minsta ansträngning under min promenad dyker underliga tankar upp.
Jag tittar uppåt mot råkornas oljud och väljer var fötterna ska placeras. Vill inte få obehagliga saker i huvudet.
Här är så underbart vackert på kyrkogården.

som bisak i sten
bland mången ärofyllda
en ‘hustru till’

Spontant dyker – underlig, underbar, utan, under, uppåt – upp.
Funderar på om jag ska markera hustru till med ‘hustru till’ …..?
Vad säger ni?


Här vilar Ester hustru till … kyrkoherden, verkmästaren, skolläraren, riksdagsman, …. si och så ….
Ibland bara … Här vilar potentat si och så med hustru ….
Huvudsak och bisak i sten.


Skrivpuff: 5 ord på U.

 

Tres Vitas – Etik för livet

Tres Vitas – en teori om att vara människa och leva ett liv.

Inspirerad av de klassiska grekiska filosoferna tänker jag omkring de tre funktionsnivåerna Förnuft – känslor – drifter.
Människans tre hjärnor, som jag ser det.

I olika situationer vi möter agerar de olika hjärnorna med skiftande företräde och tar mer eller mindre utrymme. På bekostnad av de andra. Förnuftet kan styra precis som känslorna eller någon drift.

Jag har nu valt att tänka omkring dessa tre i relation till en annan tre. Nämligen tre olika forum där det närmaste är familjen det mittersta är det fysiska samhället vi lever i och det yttre är det anonyma livet tex sociala medier.

De spekulerande tankarna kan härmed bli att det fysiska sociala samhället kräver mer av förnuftets närvaro. I det nära familjelivet ges utrymme för känslor medan det anonyma livet kan upplevas tillåta gränslösa utlevelser för känslor och drifter. Hur vi tänker omkring konsekvenser av våra handlingar skiftar.

De erfarenheter vi möter i våra liv och forum formar vår karaktär. Vi blir bättre eller sämre på att leva våra liv väl, bra, gott, rättroget, …. Vi tar mer eller mindre kontroll över våra liv.

Men hur ofta ställs frågan:
Hur vill jag egentligen leva mitt liv?
Är jag nöjd med mitt liv? Lever jag mitt liv till gagn för mig själv eller/och för andra? Formar jag mitt liv till belastning eller förtjänst?
Känner jag mig stolt över mitt sätt att leva mitt liv?

Formar mina upplevelser och erfarenheter mig till att bli hedonist, utilitarist eller kanske en plikttrogen människa.
Hur lär jag bäst om mig själv?

Vem är jag som människa …

  • i den nära kretsen
  • i det fysiska samhället
  • i den anonyma världen

Hur blir jag mitt bästa jag i denna värld?

Hur blir jag mitt bästa jag i denna värld?img_5942

Potential

Allt & Alla har en potential – ett ‘inbyggt’ ändamål – en avsikt – för förändring och utveckling … (Inspirerad av Aristoteles)

Från det minsta lilla till det största stora – utifrån ett centrum …

Hur uppstod avsikten?

T.ex. …

  • avsikten med universum ….?
  • avsikten med liv ….?

Hur förstår vi ändamålet?

Hur brukas potentialen?


 

Jag bara undrar … och tänker vidare … hur man kan förstå … Hur kan man förstå?

Petential ...

Filosofiska rummet

Jag brukar lyssna på Filosofiska rummet. Jag gillar samtal. Ja jag gillar samtalande jättemycket. Särskilt när det sker i andan av respekt. Respekt för eventuellt oliktänkande. Respekt för det otänkta. Respekt för ett vidgat tänkande. Ett tänkande som inte är lika med åsikter eller sanningar. Mer av ett trevande och upptäckarglädje. Upptäckarglädje för det hittills otänkta men möjliga.

Scientism

Medan jag lyssnade förvånades jag över att jag mer och mer tänkte omkring  h u r  de framförde sina tankar och synpunkter. Det var två män och en kvinna. Samtalsledaren är man. Kvinnan verkade ung. De hade helt olika sätt.

Varför upplevde jag att kvinnan var så taggad och nästan i försvarsposition? Det fanns ju absolut ingen anledning! Jag uppfattade henne också som väldigt skärpt. Men det var väldigt svårt att hinna uppfatta vad hon ville ha sagt – bara för att hon var så taggad. Så överdrivet intensiv.

– Kan du inte lugna ner dig? tänkte jag.
– Kan du inte anstränga dig för att vara trygg i dina tankar – utan att försvara – bara visa dina tankar lugnt – som … ja vem var det nu som var så lugn och tydlig – ja presenterade så lättillgängliga tankar? tänkte jag vidare.

Medverkande: Ulf Danielsson, fysiker, Mikael Stenmark, religionsfilosof och Jonna Bornemark, filosof.
Programledare och producent Peter Sandberg. SR-Filosofiiska Rummet – .

(Förvånande att endast Ulf Danielsson tycks ha egen webbsida!)

Jag som lyssnar har bakgrunden – studentexamen på reallinjen – humanist/beteendevetare – gillar vetenskap och filosofi.
Gillar även civilkurage och gillar därför Richard Dawkins och Laurence Krauss.

Det var Ulf Danielsson (tror jag får lyssna igen) som var så behaglig att lyssna på och så lättillgänglig. Snälla Jonna Bornemark så intressant det skulle vara om du också kunde ge liknande lugna trygga omgivning i ditt framförande av dina säkert jätteintressanta tankar. Snälla!!!!

Snälla! Snälla!