weather

En svängom

Skrivpuff: Öppen.

Himlen var öppen idag. Regndroppar seglade sin svängom. De hittar landningsplatser. På mig. På mitt trasiga sönderblåsta paraply. Fångades upp av maskrosornas frön. Landade på blommor och blad. Samlades i rännilar.
Kommer att samlas alla tillsammans. Någon gång.
En gång ska jag också segla och flyta tillsammans med regndropparna.
I min sista svängom.

lupin_20150512_droppar