livet

Japanese Tea Ceremony

Today I went to explore and experience the Japanese café close to my space in the cultural life. I definitely wasn’t disappointed! I had my tea and felt healthy to my bones while writings some snail mails to beloved back home far north.

green ‘n thick
Japanese ancient tea
for happiness

I’m thinking about you all and hoping you are well and also enjoying life – Take care each of you and of each other. I do – of me.

Om någon trodde annat

… alltså Mitt lilla liv … mindre än litet …relaterat till vad … jag tänker alltid omkring det minsta lilla till det största stora … om nu någon trodde annat …

Som tur är … är tankar inte låsta till ett begränsat ‘rum’ … mina är i alla fall inte … mina far omkring och stannar då och då upp … mellan det minsta lilla och största stora … båda lika fängslande och förundringsbara …. obs! … utan att blanda in någon religion som förvränger föreställningar …

holes n’ space
for viewers to examine
flash of starlight

Min rymdsten … stenar har en särskild plats i mitt hjärta …

MoonstoneMacro Photo

Portugal

Perspective of Life

Daily Prompt: Earth.

To get some perspective of our life on mother Earth … in Universe …

Jordens hastighet runt den egna axeln – 1700km/h (0,47km/s)

Jordens hastighet runt solen – 30km/s
Solens hastighet runt Vintergatans centrum – 230km/s
Vintergatans hastighet – 100-150 km/s
…..

The great wall är 500 milj ljusår lång, 200 milj ljusår bred och 16 milj ljusår tjock. Vintergatan ligger 260 milj ljusår bort.
Vintergatan är 100 000 ljusår i diameter och 1000 ljusår bred.
Ju längre bort galaxer är från oss desto snabbare avlägsnar de sig.
Universum kan vara 12-15 miljarder år gammalt.

|Universum och hastighet|

Earth speed around its axis – 1700 km / h (0.47 km / s)
Earth’s speed around the sun – 30km / s
The sun’s speed around the galactic center – 230km / s
Milky Way’s speed – 100-150 km / s
… ..
The Great Wall is 500 million light-years long, 200 million light-years wide and 16 million light-years thick. Milky Way galaxy is 260 million light years away.
The Milky Way is 100,000 light years in diameter and 1,000 light-years wide.
The farther away the galaxies are from us, the faster they recede.
The universe could be 12-15 billion years old.