thinking about

Crazy Art by me - Thinking about All My Rooms in Mind.

och Jag Undrar

Varje dag … varje år … i varje stund …

jag arrangerar
styr, restyr och omstyr – avstyr
allt i mitt liv

… alltid.

Ett pågående projekt i livet så väl som i cyber. Projekt och arrangemang.
B i r g i t t a och blogfia – i det stora och minsta lilla. Universum och cybervärlden. Ovan, under och i molnen. Bland stjärnor och smarta tecken.

Just nu bara här …. och jag undrar … är jag just ett projekt … hela jag … ?

blogfia - the pensive mood - blogfia tänker och funderar

Det senaste projektet skapat av ‘projektet’ … Wakelet@blogfia … ett arrangemang i livet …

Rätt och slätt – ‘wake let’.

Skrivpuff: Arrangera.


Thinking about …

Crista vaknade med en spännande tanke i sitt huvud. Det handlade om olika personligheter och hur spännande det är hur olika man fungerar, reagerar och tänker.

Hon ville inte lämna denna tanke utan fortsatte tänkandet i vaket tillstånd. Väl medveten om att hon inte var medveten om sina undermedvetna tankar i det sovande tillståndet.

-Kan man ändra sitt tänkande och sina reaktioner genom teknisk manipulation, undrade hon.

Christa tänkte på hur man mäter hjärnans aktivitet och ser var i hjärnan aktiviteten sker. När personer ställs inför olika situationer registreras hur olika hjärnorna fungerar. Alltså hur olika vi tänker och känner i situationer vi möter.

Christa tänker sig nu ett försök där man väljer en persons hjärnreaktion och kopplar den att stimulera en annan persons hjärna inför situationen. Försökspersonens hjärna stimuleras alltså på andra ställen än som skedde utan denna försöksmaskin.

Hela tanken med experimentet, enligt Christa, skulle vara att kunna tränga in i en annans människas huvud.

För en stund … försöka förstå …

Thinking about - Experiencing other's thinking.

Skrivpuff: Ändrade.


Crazy Art by me - Talking the World with You

Quotes & Ideas

Well well well … this is really something to be a bit sharper on … I think … Hopefully I can think in ”My Threes” in this one too. Mostly I think in three – the holy number (to me). Not at all religious!!!!!

1st – The largest question – conundrum – is to find that very very simple answer to how the very very complex Universe happens. Why choose ‘happens’? Because I reject the more specific and find a simple word best here.
And I’m sure the answer is simple because the subject is so complex.

2nd – The funny question – conundrum – is for example joking about dear neighbors. Swedish people do that a lot about Norwegian people. I think Finnish people do that about Swedish people. Ha ha!

3rd – The wise words – conundrum – Words that make you reflect about yourself, other people and our behaviour in the world. We all have our favorites don’t we!? I too and here are a few.

”In its basic sense, trust is essential to every conversation. In conversation as such we deliver ourselves over into the hands of another we are ‘in the power of’ the other’s words and conduct.” Knud Løgstrup (Dk)

”Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful.” Lucius Annaeus Seneca

”To write is to regain your balance” – Patrick Modiano, Nobel Prize in Literature 2014.

”Great minds discuss ideas; Average minds discuss events; Small minds discuss people” –
Eleanor Roosevelt

“Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.”
― Viktor E. Frankl –

Daily Prompt: Conundrum.


Some people feel the rain. Others just get wet.” Bob Marley


Crazy Scary Me

Scary & Scars

Daily Prompt: Scars.

Tracking my life
when looking at my scars
Some of them I can see
Some of them I can feel
Some of them I rub out

I won’t allow any scars to stick to my heart
I find my scars on my body like good old times
I  am good at rubbing but prefere writing and drawing

Crazy Scarry Me

Mellan Himmel och jord - livet.

Gaslighting

I have learnt something new today. I knew about the phenomenon but not the term ”gaslighting”.

gaslightinghas come to be applied to attempts by certain kinds of personalities, especially psychopaths — who are among the personalities most adept at sophisticated tactics of manipulationto create so much doubt in the minds of their targets of exploitation that the victim no longer trusts their own judgment about things and buys into the assertions of the manipulator, thus coming under their power and control.” Dr George Simon.

.. att skapa så mycket tvivel i medvetandet hos sina offer att de inte längre litar på sin egen bedömning utan tror på förövarens påståenden och faller under deras makt och kontroll …

Undrar hur många barn som lever i en sådan situation?
Samhällets oförmåga kräver handlingskraftiga åtgärder!

Undrar hur många vuxna som har förmåga att ”se” dessa barn?
Lärare och andra viktiga personer som kommer i barnens väg under uppväxten!

Undrar hur mycket civilkurage som krävs för att – inse att det finns -och hantera – föräldrar som brister i sin förmåga att ge sina barn en gynnsam miljö för utveckling?

Många är vuxnas berättelser om samhällets svek … de blir fler och fler!

Hur länge ska detta få fortsätta?

Life – Between heaven and earth ….

Mellan Himmel och jord - livet.

I tried - Jag försökte i alla fall - då på den tiden - för länge länge länge sedan ....

Bild – sanning – etik

Jag tänker till lite i ämnet “den sanna bilden”. Här handlar det om trovärdighet – etik – den sanne fotografen.

Karl Melander – om Årets Bild – i Journalisten den 18 mars 2008.

“– Men jag har gjort bilden mörkare i Photoshop, eftersom råfilen var kontrastlös och intetsägande. Råfilen är bara en utgångspunkt för en bild i dag. Jag har talat med ett femtontal fotografer och bildredaktörer som jag litar på och ingen har sagt att jag har överträtt någon etisk gräns.”

Bilden finns publicerad här med direktlänk här.

Man borde ju skilja på redigerat och oredigerat. Jag anser att man kan överträda en etisk gräns och att det beror på sammanhanget. Det är ett ansvar man har gentemot både beställare och betraktare.

Jag kan tom tycka att Melander överträtt gränsen här eftersom hans redigering påverkar betraktaren på ett avgörande sätt genom redigeringen … det hade varit ärligare att visa båda bilderna. Det hade dessutom lyft fram det han säger att “råfilen är en utgångspunkt för en bild” …. visst är det så! Det är ju detta bildredigeringsarbete som är så spännande och som kan ge samma råfil en oändlig massa uttryck.

Det är absolut inte oetiskt i sig att redigera – naturligtvis inte! MEN – det ska framgå – gärna ngn slags märkning som ISO för foto – varudeklaration efter fastställd mall. Här är en VIKTIG uppgift för fotografernas erkända företrädare/sammanslutningar. De ska inte låta någon annan sätta dagordningen här.

När det gäller fototävlingar borde det finnas tävlingar både för oredigerat, redigerat, manipulerat ….

För varje seriös fotograf – sanningsrespekterande – borde råfilen få vara en självklar följeslagare till den redigerade/manipulerade bilden – det skulle både gynna debatten – lyfta konstverket bildredigering – …..

Hur hade det förändrat bedömningen om Karl Melander (och alla andra deltagare i Årets bild) visat både råfil och redigerad bild? Jag tror han hade fått fram sitt budskap bättre genom att fokuseringen i den efterföljande debatten hade handlat om det egentliga syftet med bilden. Dessutom hade betraktaren sluppit brottas med känslor av att ha lurats.

***
Sedan en liten kommentar om det journalistiska i artikeln …. av en vanlig läsare … journalister håller varandra om ryggen vilket minskar trovärdigheten och gör “försvarstalen” löjliga. Mycket intressantare hade varit om en självkritisk debatt hade tagit form och mynnat i något gynnsamt för utvecklingen inom området.

 

I love life!

Stjärnklart ikväll

Det var ju bara så länge sedan sist!

På senare tid har jag bara haft kontakt med rymden genom Illustrerad Vetenskap, min favorittidning.

Kontakten med allt utanför och bortom skapar en speciell känsla av närvaro eller kanske tillvaro …? Må-bra-känsla.

När det finns tjockt med moln som skiljer och hindrar så blir man tillbakatryckt, tyngd. Innestängd och nedstängd. Må-tungt-känsla.

Vädret, solen, ljuset, stjärnorna och himlen gör så himla gott!

Det andra får man ta sig igenom bäst man kan.