Day: 2017-01-19

Friendship

I think true friendship is great.  Maybe also rare. Friendship between people I mean. Friendship with an animal is different. A dog is always loyal and faithful. You will never experience betrayal together with your dog.

being there
whenever – for both
and each

Mathilda och Billie
My grandchild and one of my giant schnauzers late 90th.

Carpe Diem: #1129 friendship.


Up and Down

”The river was swollen with the rains and our journey was a perilous one.” page 63
A HAIKU journey – Bashõ’s Narrow Road to a Far Province transl. Dorothy Britten.


Gathering as it goes
All the rains of June, how swiftly
The Mogami flows!”                                           Matsuo Bashõ 1644-1694

Matsuo Bashō - photo Wikipedia

Mästaren av HAIKU. Han förde upp HAIKU poesin på en högre nivå. Jag har precis lånat två böcker för att riktigt insupa hans anda. Så gott jag kan.

När jag började skriva HAIKU höll jag mig strikt till 5-7-5 eller 3-5-3. När jag kände att jag fått lite kläm på skrivandet gjorde jag mig fri från det strikta och fick så mycket fin respons och feedback.

Just nu är jag helt såld på …. HAIKU – TANKA – HAIBUN … och vill utveckla mig i mitt skrivande. En extra utmaning blir det att skriva på engelska. För att sporra mig deltar jag i en utmaning i HAIKU och dels inspireras/svarar jag på HAIKU som Lize Bard (pseudonym) skriver i SydAfrika. En slags stafettskrivning som jag gillar mycket. De finns under kategori ”inspired”. Lize skriver fantastiskt fina HAIKU.

words of poetry
our flood – flowing in the air
up and down

Jag både inspireras och njuter av alla kontakter ute i världen.

Likt Bashõs flödande Mogami flod – flödar även allas vårt skrivande.

Skrivpuff: Slå upp i mitten och välj en mening.