Day: 2016-12-02

Crazy Art by me - A kiss from you to me

Serenade of Love

a kiss in the wind
from you to my waiting lips
serenade of love


a kiss in the wind
from you to my waiting lips
serenade of love
while you are so far away
I listen to the emotional music

Haiku or Tanka – which one is best?
Carpe Diem: #1084 Serenade (Schubert).

I have come to like cello more and more. And I love when artists play their instruments with a lot of tenderness and feelings. As it always should be in the act of love.

Skål för Moder Svea men inte för en pajad Hårddisc!

Skål Mamma!

Pajad – totalpajad!
Det skulle kunna vara
så förfärligt
att inte längre ha en back up
att ha förlorat två års foton
plus ytterligare några
speciellt sparade mappar.

Det skulle kunna vara
olidligt förfärligt!
Alltså …!
att upptäcka
att den externa hårddisken
var oåtkomlig.

Den är plötsligt D Ö D.
Helt tyst!
Utan minsta reaktion.
-Nu ska du inte reagera alltför dramatiskt,
hör jag mig själv säga.
-Världen går inte under och livet går vidare, fortsätter jag till mig själv.
…  tänker till …
-Ja det var kanske lika bra att de åren försvann ur mitt liv, svarade jag mig till slut.
-”Det var meningen” viskade mamma från Himlen.

Skrivpuff: Alltför.