Day: 2016-07-07

Film shooting in Budapest

Beskrivning av ett inte fullt öppet samhälle

Skrivpuff: Beskriva.

Det kan inte sägas nog
många gånger!

Att b e s k r i v a
företeelser i vardagen
i samhället
betyder inte
att man deklarerar
en åsikt.

Att b e s k r i v a
företeelser i vardagen
är viktigt.

Man behöver ”titta på”
det som sker.

En b e s k r i v n i n g
ska vara saklig
sanningsenlig
och tydlig.

Sedan kan man tycka och ha åsikter
om den beskrivna företeelsen.

Vissa verkar agera efter:
”Denna företeelsen gillar vi inte
så den förtiger vi och
vi tillåter ingen att beskriva den.
De som trotsar har vi
fula beteckningar för.”