Day: 2016-07-14

Lavendel och kålfjäril

48 gånger

Skrivpuff: Gånger.

-Hur många gånger måste jag slå tärningen för att få 4 tre gånger?
-48.
-Hur vet du det?
-Frågor behöver svar. Antingen finns det ett avsett för frågan annars får man antaga/gissa/uppskatta eller söka vidare.
-Vilket alternativ valde du då?
-Bra äntligen en fråga som har ett rätt svar! Nämligen – jag gissade.
-Men jag vill veta!
-Då får du ställa rätt fråga!