Day: 2016-07-25

MACRO - Bumble Bees

Discotek TistelToppen

Skrivpuff: Objuden.

De hade varit tvungna att anställa tre beväpnade väktare. Discoteket TistelToppen var numera den populäraste nattklubben i sta’n och minst sagt omsvärmad. Köerna syntes oändliga. Endast s.k. inbjudna togs emot och alla objudna avvisades. De avvisade kunde vara mycket fantasifulla och försöka dupera vakterna. Några erbjöd tjänster och andra blev mycket aggressiva.
De nya vakterna hade ett speciellt sting och lät sig inte duperas. De var till 100 procent samordnade i sin tjänsteutövning.
Klubbägaren kände sig lugn och de inbjudna njöt livets goda i taktfullt surr natten lång.