Day: 2017-03-21

The Snail Walk

awakened in early light
your breath beside – a soft breeze
dove purring in delight

Today is the World Poetry Day … so I have been busy … though tired … and I don’t know why. Didn’t go to the Philosophy Cirkel tonight but I bought a ticket for my eldest grandchild so we will go together to Budapest soon. I’m so looking forward this.

engine of energy
starting the dolphins jump
soon followed
the solitary swimming
always leads to company

In the morning breeze … it starts …

in silent content
morning breeze starts
with a sigh in end

… and I remembered my haiku about the snail … that popped up before sleep … and … was still there … in the morning …

a lovely breeze
carried along the night
by my dream

… my snail haiku …

The Snail Walk Poetry - 21st March 2017.

Carpe Diem #1177 Theme Week Hafiz (3)
morning breeze.


På Flykt i Fantasin

the snail walk
live more in your moves
than reach the goal

Jag somnade med denna vers i huvudet igår. Var för trött för att gå upp och skriva ner den. Funderade mycket på hur jag skulle komma ihåg den. Tänkte på minnesträning jag läst om. Koppla saker till platser.
-Kan jag koppla snigel till kaffelagandet? undrade jag och tänkte …

… laga kaffe … snigel … kaffeautomaten …snigel … kaffefilter … snigel … kaffe … snigel … kaffe …

Jag vaknade som vanligt och längtade efter mitt kaffe …. snigel … kaffe … snigel …

Det fungerade!

en liten tanke
på flykt i fantasin
min poesi

I mitt liv numera … händer det ofta att verser och haiku poppar upp … på de mest lustiga platser … i tid och otid … det är ofta riktigt underhållande …

det blixtrar till
pressfoten trampar stygn
en kråkspark

BR poetry - My Kiss

Skrivpuff: Världspoesins dag 21 mars.