Day: 2016-02-21

What about that!

Daily Prompt: The Road Less Traveled.
Pinpoint a moment in your past where you had to make a big decision. Write about that other alternate life that could have unfolded.

What kind of thinking is that
to go back
imagine what life
could or
might have been
if …
if …
if …
What about if?
What about if!
I don’t have
and don’t want
an if-life
What about that!

Crazy Art by me - Cray Eyes for Life

What about that! was originally published on PHOTO – POETRY – CRAZY ART

Den brann som en låga

Skrivpuff: Välj ett eller flera.
Låga Plåga Såga Tåga Fråga.

Jag har en fråga
men hur ska jag våga
när jag just nu saknar tåga.

Min lilla lustiga fråga
ger mig förfärlig plåga
dock inte värd att såga.

Jag hade en fråga
den brann som en låga
sedan brast min förmåga

och endast askan var kvar.

Crazy Photo - Life in a bubble

Den brann som en låga was originally published on PHOTO – POETRY – CRAZY ART