Day: 2016-02-10

Modiano

Hej! – Här är jag – PHOTO – POETRY – CRAZY ART

BR - foto.rudenius.se

dagen var lång
jag på språng
gränden trång
hörde en sång
nu hem – med en gång

kvällen är skön
mödan ger lön
fångar kunskapsrön
flera olika kön
för världen – en stilla bön…

Source: Hej! – Här är jag – PHOTO – POETRY – CRAZY ART