Day: 2014-10-24

Would you like a dog steak?

Daily prompt – Mouths Wide Shut.

I never say No thanks
to goat cheese and
fig marmalade.

I always say Yes please
to garlic
and broccoli.

I cannot resist
almonds
and nuts.

I will say No thanks
to whiskey
but Yes please
to a glass of wine
or two.

I hope I will never
have to answer the question:
Would you like
a dog steak?

window_20131008_dogs

Trassliga sladdar eller tankar

Skrivpuff: Trassel.

Trassel trassel i hörnan där
säg vilken sladd som passar här.

Tankarna bankar i huvudet mitt
vilka planer kan jag ha smitt.

Rödgrön eller blå
i alla fall inte grå.

Sladdarna testas
humöret frestas.

Den rödgröna var fel
den blå verkar hel.

Planen utvecklas riktigt bra
tankar måste man sannerligen ha.

skane_20140727_torekov