Day: 2014-10-31

Cinquian

Skrivpuff: Förgöra.

Cinquian är ett versmått som är nytt för mig. Dikterna kan vara uppbyggda på lite olika sätt. Här ett sätt, som är relativt enkelt:

Rad 1. Ett ord, ett substantiv
Rad 2. Två adjektiv som beskriver substantivet i rad 1
Rad 3. Tre verb som relaterar till substantivet i rad 1
Rad 4. Fyra ord som relaterar till rad 1
Rad 5. En synononym till rad 1 eller en sammanfattning av raderna 1-4

F ö r g ö r e l s e n
Utplånad tillintetgjord.
Plågar skär tillintetgör.
Omskakande chockerande föraktande mördande.
B o r t t y n a d.

Kan jag förgöra dig då?

Skrivpuff: Förgöra.
Oj så kraftfulla ord som erbjuds 🙂 men OK jag slår på 😉

Om jag tänker riktigt starkt
att du ska komma till sans igen.
Om jag tänker riktigt koncentrerat
att du ska vakna och inse.
Om jag tänker riktigt intensivt
kan jag förgöra dig då?

filippa_20140925_el