Day: 2014-10-20

Jag kommer aldrig att förlåta dig!

Skrivlusten: Förlåta.
© Birgitta Rudenius

Jag kommer aldrig att förlåta dig!

Jag kommer aldrig att förlåta
att du valde bort vårt liv,
allt vi haft gemensamt,
upplevelser, svårigheter, vardag,
det vi kämpat oss igenom,
det vi glatt oss åt, familjen,
gemenskapen vi hade,
allt vi skulle haft gemensamt.
Det hela livet.

Jag kommer aldrig att förlåta dig!
Du med ditt förbannat
egoistiska val!
I din naiva förälskelsejakt
förblindad och förlorad
lämnar du nu kvar dina
falska ord och svikna löften!
Det delade livet.

Jag kommer aldrig att förlåta dig!
Aldrig!

tavlan