Day: 2016-06-04

My family - I am hugging my mother

Possible … if not …

Daily Prompt: Childhood.

my most important wish
is
that everybody
experienced their childhood
as loving,
safe and sound

because that is what
should be
for everybody
but isn’t

and in our world
in our time
it could be
possible
if not …

Me

Islandic Horses in Sweden

En vulkan

Skrivpuff: Överhuvudtaget.

kossorna är för många
och ökar utsläppen
bilarna är för många
och ökar utsläppen

överhuvudtaget
räcker det med
en vulkan

… om inte asteroidkrocken sker innan …

Med dessa rader vill jag säga att framtiden kommer att visa att vi i denna fråga – klimatfrågan – är precis lika tokiga om världen som man var när man visste att jorden var platt.

+ Naturligtvis anser jag att Moder Jord ska behandlas väl och med respekt samt att var och en kan/ska ta ansvar. (Har varit både KRAV-odlare och KRAV-uppfödare.)