Day: 2016-06-03

Zlatan och landslaget

En rak höger

Skrivpuff: Välj 5 ord på bokstaven R.
Skriv en text innehåller minst 2 av dem. Berätta gärna vilka ord du valt.

rusta – rimma – rikta – rak – rova

ibland måste man rusta sig
kanske rimma en fläsksida
eller rikta en rak höger
innan man gör den perfekta
rovan

Zlatan och landslaget