Day: 2016-08-27

MACRO - Kulturkrock - Clash of Cultures

Clash of Cultures

It can never be a mistake
when different cultures meet,
I think.
Something new is to be born
fertilizing the future,
I think.
We can all benefit from this
if we are openminded
and know our  human inner self,
I think.

Daily Prompt: Mistake.

Crazy Art by me - Eyes for him

Vad han kan!

Lisen går i sina tankar som så ofta. När hon passerar någon snygg man brukar hon titta till lite extra. Nu är ett sådant tillfälle.
Lisen blir överraskad av sina tankar ibland.
– Hur skulle det vara att ligga med honom? Är han en bra älskare tro? Är han en så’n karl som drunknar i ens kropp?
Deras ögon möttes. Lisen höll kvar sin blick och vidgade ögonen en aning, en kort sekund – liksom signalera entusiasm – för att sedan slå ner blicken. Han höll kvar sin.
Vad Lisen inte hade en aning om var att han precis tänkte:
– Hon skulle bara veta!
Underförstått: vad han kan.

Ps. Med ”drunknar i ens kropp” menar Lisen att han tycker hennes kropp är det underbaraste som finns.

Skrivpuff: Entusiasm.