Day: 2016-08-07

Street Photography

Street Photography – Face to Face – Help!

Which photo is the best – Face to face?

1. Face to Face – about the wine.
Street Photography - Face to Face - About the wine.

2. Face to Face – You and me. (Sorry about bad sharpness)
Street Photography - Face to Face - You and me.

3. Face to Face – Did we get a good photo of the falconer?
Street Photography - Face to Face - Did we get a good photo?

4. Face to Face – Sharing ice cream.
Street Photography - Face to Face - Sharing Ice Cream.

5. Face to Face – Making him up.
Street Photography - Face to Face - Made up.

6. Face to Face – The role model.
Street Photography - Face to Face - Role Model.

Thanks for taking your time!

Babytalk

Vädermakternas sympati

Theodore var förkrossad. Han kände sig helt vilsen i den värld som nu hade uppenbarat sig för honom. Han visste inte vart han skulle ta vägen eller hur han skulle kunna fortsätta.
Det regnade ute. Inte ett stilla regn utan ett regn som rev och slet i allt det kom åt. Det var som om vädermakterna sympatiserade med den tillintetgjorde varelsen inne på caféet.
Theodor höll blicken fastnaglad på det tomma cola-glaset.
Christine hade en annan pappa.

Skrivpuff – Meningen:
Theodor höll blicken fastnaglad på det tomma cola-glaset.

Obs! Personerna på fotot har inget med texten att göra.