Day: 2016-05-02

Crazy Art by me - Lonely Music

Thank you for the music

Daily Prompt: Music.

I couldn’t say it better than ABBA!
Thank you for the music!
There are music for every mood
There are music for killing heart pain
There are music for joy
and sadness
There are music for dancing
and running
There are music for dreaming
and writing
There are …
For me
music is like my camera
my constant companion

Thank you for the music!

Hard Rock harmony

Harmony spread all over

Carpe Diem Tan Renga Challenge month May 2nd (2) ”shadows of leaves”.

shadows of leaves
cover the open holes
her flute forgotten

© Jane Reichhold

the tunes played last forever
harmony spread all over

Crazy Innerliga me -BR

Crazy Innerliga Me

Skrivpuff: Innerligt.

I n n e r l i g t
är ett vackert ord

Vackert för att det är innehållsrikt
Vackert för det visar djupt engagemang
Vackert för att det låter så omfamnande

Nu är det ett av mina favoritord
himla
innerligt
annorlunda

Crazy Innerliga me -BR