Day: 2016-05-20

Walking forward

Livets lopp

Skrivpuff: Byta.

Byta bokmärken
Byta tankar
Byta ord

Byta bryta omformulera

Bilden är ersatt
Perspektivet förändrat
Arket skrivet

Nästa projekt iscensatt …

Ny bild
Utvecklat perspektiv
Livets lopp

Curriculum Vitae …