Day: 2014-02-10

Nedåt Uppåt Framåt

art_20140206_street

Alla goda ting är inte två. Idag gäller två. Lodrätt och vågrätt.
Den lodräta cirkeln innehåller uppåt och nedåt. Den kan visa känslor.
Den vågräta cirkeln har en framsida och en baksida. Den visar politiska idéer.
Att vara uppåt eller nedåt på framsidan eller baksidan gör skillnad.
Känslorna dansar runt och förnuftet väljer sida.
Nedåt – uppåt – framåt.
Alla goda ting är tre.

Skrivpuff: Cirkel.

Feminism trappan

skiss_20140210_feminism  Det är intressant att ta reda på var man känner sig höra hemma ….

”Enligt rörelsens grundare och främste teoretiker, André Breton, beskrivs surrealismen som

Ren psykisk automatism, med vars hjälp man söker i tal, skrift och på annat sätt återge tankens verkliga funktion. Det innebär tankens diktamen under frånvaron av all förnuftskontroll och alla estetiska och moraliska avsikter.” Wikipedia.

”Ett surrealistiskt måleri inbegrep att konstnären tagit sig förbi logiken, som betraktas som ett konstens hinder, för att låta undermedvetna ”vrickade” kombinationer av ting löpa samman. När förnuftet skjuts åt sidan släpper exempelvis de spärrar …”

”En vaken betraktare åser ofta genom sitt filter av förnuft ett surrealistiskt konstverk som en vrickad, ologisk och absurd framställning av verkligheten.”

Automatism inom modernistisk konst innebär att man under sitt skapande låter förnuftet stå tillbaka för att tillåta en frigörelse av ett undermedvetet bildspråk. Upplevelser av religiös eller andlig automation finns belagda sedan antiken.”

***


Feminismens marsch rakt ner i källaren 😉

Crazy Art © Birgitta Rudenius

Jag är definitivt ingen feminist – jag är humanist!

***