street

Emergency call, Budapest.

Emergency Call

Ögonen sved och huvudet dunkade. 
-Var var jag?
För några sekunder var jag helt vilsen. Sedan smög sig verkligen på. Sakta. Omtumlande. Efter hand som bilden klarnade förändrades kroppen från att ha varit på absolut helspänn och i hög beredskap till att gradvis mattas av.

Nu var jag helt klar över situationen och jag hade utarbetat en strategi. Typiskt mig! 

Jag var ju kidnappad och försatt i en situation där jag förlorat kontrollen över vad som skulle ske. I total vanmakt hade jag insett faran. 
Då somnade jag.
Jag har kanske sovit en halvtimme.

Emergency call, Budapest.

En ny upptäckt i Budapest. Här kan man snabbt ringa upp om man utsatts för någon fara. Den står i en liten park längs Donau på Budasidan. Mellan Elisabethbron och Kedjebron.

Skrivpuff: Jag har kanske sovit en halvtimme.


Budapest bid for the 2024 Summer Olympics and Summer Paralympics

Budapest – Olympic 2024

Hopefully!

 ”The Budapest bid for the 2024 Summer Olympics and Summer Paralympics was announced by the Hungarian Olympic Committee (Hungarian: Magyar Olimpiai Bizottság, MOB) on 11 November 2013, although organizers had been planning a bid since 2008.” Wikipedia.

I will sure cross my fingers. – Will you?

wishing
Hungary for Summer Olympics
twenty twenty4

The REAL ALTERNATIVE 🙂

These Olympic Rings are placed along the Danube not far from the Parliament. I am just heading to the Parliament on my way home.

sign_20161222_olympic

A percolated one

Daily Prompt: Breath.

I stopped by his side
felt his breath
and walked away.

He was a smoker
a percolated one
the romance died.

Breathing death
is not for the living
and not for love.

Smoker in the street

A percolated one was originally published on PHOTO – POETRY – CRAZY ART

That's life – Time for Life

Daily Prompt: Bedtime.

There is a time
for creativity
and there is more time
for creativity
and some time
for eating
then there is more time
for creativity
and at last
some time
for bed.

Shooting myself from my hip … a kind of creativity …

Street Photo - Shooting myself from the hip -

Street Photo - Shooting myself from the hip -

That’s life – Time for Life

Daily Prompt: Bedtime.

There is a time
for creativity
and there is more time
for creativity
and some time
for eating
then there is more time
for creativity
and at last
some time
for bed.

Shooting myself from my hip … a kind of creativity …

Street Photo - Shooting myself from the hip -

Street Photo - Shooting myself from the hip -

That’s life – Time for Life was originally published on PHOTO – POETRY – CRAZY ART

Running

Skrivpuff: Allt väl.

Jag öppnar dörren
rusar ner för trapporna
tar snabbaste affären
runt hörnet
rusar in och
letar längs hyllorna
väl framme vid kassan
för att betala
andfådd som jag är
frågar kassörskan
medan hon läser av
streckkoden
och synar varan
– Allt väl?
Jag tar växeln och rusar hem.
Äntligen!

PiPP_20160401_entrance

Running was originally published on PHOTO – POETRY – CRAZY ART