Day: 2015-01-05

Heart is sacred

Carpe Diem #642, Sacred Rope (Shimekazari).
Kigo is that little Japanese word used by haijin (haiku poets) to fix or identify  a season in their poem.  There are more than 500 seasonal words that can be used.

remove strangle
rule the rope for freedom
heart is sacred

sacred rope
like upside down horse shoe
rest confidently

ca1_201401_horseshoe

En spaning

Skrivpuff: Gräva.

En liten ”spaning” av mig.

Det är en sak jag funderat på länge nu. En sak som är viktig och behöver åtgärdas. ”Folk” är för lata nu för tiden. Jag tänker på ett alldeles speciellt folk. Det folket har missuppfattat sitt uppdrag. Vilket är riktigt illa och påverkar resten i högsta grad.

Folket jag tänker på är de vars uppdrag är att ”arbeta i medborgarnas tjänst” och vars uppgift är ”att allsidigt belysa”. Journalister inom Public Service. De har blivit som många tycks vara – speltokiga. När det gäller samhällsfrågor och politik tycks de vara mer intresserade av taktik och strategi än innehåll och fakta.

För en demokrati är detta förödande!

Bara att konstatera:

Det grävs alldeles för lite och för grunt!

… eller hur!

ca1_201401_spaning