Day: 2015-01-08

Je suis CHARLIE

Skrivpuff: Närvaro.

Solidaritet är ett missbrukat ord. I viss retorik har det blivit automatiserat till innehållslöshet. Ett slentrianord. Ett utfyllnadsord.

Egentligen bär solidaritet något mänskligt vackert. När det brukas med respekt och närvaro. För det goda.

Gårdagens attentat mot tryckfriheten i Paris inbjöd till en äkthet där solidariteten gavs sin rätta innebörd. Eller?

Den ene drar vapen och den andre pennan.

Ur led är vår tid när vissa visar solidaritet med vapendragaren och vi andra visar solidaritet med pennförarens rätt att använda sin penna. Vi – de andra – känner också med de drabbades familjer. De ”vissa” jublar.

Jag är närvarande.  Je suis CHARLIE.