Day: 2014-01-04

En kort evighetsstund

 food_20140103_wine

Bröstet hejdas mitt i hoppet
Andlöst i en kort evighetsstund
Sitter som i ett skruvstäd
Ett skruvstäd som andas
Andas åt mig
Under evighetsstunden
Genom evighetsstunden
Bortom tid och rum
I en kort evighetstund
erövrades
och
levde mitt hjärta.

Skrivlusten: Erövra.

Varsågod! Här kan du också få erövras en kort evighetsstund: