Day: 2017-06-09

Skriv för Livet!

Ett starkt ord som betyder mycket. Ett tillstånd som högst sannolikt får konsekvenser i livet.
Den övergivne vet!

left behind
nobody to turn to – all alone
in the misery

Den övergivne vet mycket väl hur det känns att bli övergiven. De övergivna tacklar övergivenheten olika.

Mitt bästa tips:

  • Skriv om den!
  • Skriv bort den!
  • Skriv för livet!

CA4_20151011_skrivforlivet

Skrivpuff: Övergiven.


Some More Loving

Tender is a word I like a lot! I also like the act of being tender. Being gentle and loving. ”Love me tender” as he says. He – the King – ELVIS.
I also like the word tenderness. Some words I like more than other words.

words in world
some more loving
and tender

The world needs more tenderness and more love.

Crazy Art by me - Planet Earth is out of Order.

Daily prompt: Tender.