Day: 2016-10-04

Street Art - Art on wall, Budapest

Ja precis så

P – provocerande …(tankar och konst)
R – rättvisande …(information)
E – etisk …(i alla handlingar och uttryck)
C – Cadillac …(har alltid drömt om)
I – inspirerande …(dras till allt sådant)
S – solitär …(fascinerande och på ett sätt önskan)

Ord och företeelser jag gillar – ja precis så!

Skrivpuff: Precis.