Dag: 2015-12-14

Made in crisis

Skrivpuff: Relativt.

jag är relativt
hungrig nu
i själva verket
mycket hungrig
om jag tänker
efter
relativt tjurig
också
märker jag
det blir man
när man är
hungrig

med tanke på
omständigheterna
är jag
relativt nöjd
med denna
prestation

Blue Made in Crisis

Wise words, Facts & Inspiration

Daily Prompt: Press It.
Give some love to three blog posts you’ve read and loved in the past week, and tell us why they’re worth reading.

because words are wise
facts in news important and
inspiration fun

 Blue Window in Fence