Day: 2015-05-25

Banna & Barnperspektiv

Skrivpuff: Banna.

Härmed vill jag – lilla jag i stora världen –
banna:

alla illvilliga
alla krigare mot värnlösa människor
alla som gör barn illa
alla som hindrar flickors utbildning
alla som gifter bort unga flickebarn
Rumänien och Bulgarien för diskriminering av romer
alla som förstör kulturskatter
alla människofientliga individer
folkfiender som Kim Jong-un och Putin
alla stater som inte är sekulära
och …

…. allt som saknar förnuft!

Tänk bara vilka olika villkor det innebär för flickor beroende på var i världen de föds. DET är en orättvisa om något!

PiPP_20150524_girl