Day: 2021-06-05

156/365 I väntan på …

134. I väntan på ….

Photo @ Birgitta Rudenius

I väntan på … att den täta dimman ska lätta. Här på Stenshuvud – Skånes sydöstligaste hörn – den 13 maj.
Bilderna är SOOC – Vilken gillar du bäst?
Ps. Jag har lite problem med hur att välja mängden förgrundsyta. Själv gillar jag nedersta bilden bäst.

Photo @ Birgitta Rudenius

Den ger starkare ensamhetskänsla medan den övre ger mer av dimkänsla. Eller?


365 foton 2021

B i r g i t t a