Day: 2018-04-07

The Grip Hardens

my three pencils
always objects strict in thinking
the grip hardens

Ibland tänker jag så det nästan blir svårt att förstå men ungefär så här tänkte jag ;

mina tre pennor
invänder alltid bestämt i tänkandet
greppet hårdnar

The Grip by Birgitta Rudenius

Skrivpuff: Invända.