Day: 2015-04-25

Redskap och vapen

Skrivpuff: Sid. 17 i valfri bok 3-e meningen.
Katy rather disapproved of her acknowledging them and continued to recite softly with her eyes on the book.
Alice Munro – Dear Life.

Hon har svårt att koncentrera sig. Ögonen känns som stavar med fäste i boken. Hon vill inte falla. Tappa blicken. Huden känns dels som inträngande vass is. Kyla som sprider sig inombords. Dels som en yttre hetta med svettpärlor som tränger fram i pannan och faller längs tinningarna. Tonerna från pianot kommer från en värld hon inte längre har kontakt med. Fingrarna vitnar runt boken. Hon tänker inte svimma. Katy skall vara stark. Det var så hennes liv var. Det är så livet är för den som inte vill gå under. Den som bara har sig själv att lita till.

Nu när hon har skapat sig ett liv. Med sina populära poesikvällar. Behagar de dyka upp. Föräldrarna, som övergav henne för 27 år sedan, sitter där isistabänkraden nu.

– De har inget med poesi att göra, tänker Katy och
tonerna från pianot förenar sig åter med orden hon läser.
Katy reciterar så orden blir känslor.
Åhörarna absorberar ordens känslor och deras ögon lyser.
Katys redskap och vapen är poesin.
Orden brinner.

CA4_ordetiminhand

Talang i april

Skrivpuff: Sid. 17 i valfri bok 3-e meningen.
Katy rather disapproved of her acknowledging them and continued to recite softly with her eyes on the book.

Hon kände en sådan djup avgrundslik besvikelse. Det var minsann inte hon som tagit initiativ till att träffas. Hon hade sagt att hon inte hade tid. Hon hade räknat upp sina inbokade framträdanden för att visa att det faktiskt var omöjligt. De hade då sagt att lördagen passade dem utmärkt. Hon hade bävat vid tanken men fann ingen nödlögn att ta till just i det pinsamma ögonblick.
Hon ville inte ens se dem.

Nu satt de som åhörare när hon läste dikter till romantisk pianomusik i bakgrunden. Hon kramade boken så fingrarna vitnade. Som om hon försökte ta sig in i boken. Försvinna från en makaber situation. Hon fick uppbåda all sin skådespelartalang. Ikväll ville hon inte sluta sitt reciterande.

Hon ville inte möta sina föräldrar.
De hade förverkat rätten till sitt föräldraskap.
För 27 år sedan.
I april precis som nu.

pm_20150416_coupleGA