thoughts

Det Fast Förankrade

Man kan fundera mycket omkring människor och människors beteende. Om människors olika val och uttryck i vardagen. Om politik som flyger flyktigt i stormiga vindar …

fanns en gång
nu bortglömda och övergivna
betydelsebärande fall

… i mitt betraktande av skeenden och beteenden ….  funderar jag omkring vad det egentligen är som står kvar – fast förankrat när det stormar? Vad är det egentligen?

Det fast förankrade.

I'm thinking about Life - Crazy Art by Birgitta Rudenius.

Skrivpuff: Övergivna.


 

Upptagen – Jag tänker

Tankar är ett oerhört intressant fenomen. Jag undrar så – fortvarande – vad en tanke är. Rent fysiologiskt, biologiskt, kemiskt. Vad? Hur förklara fenomenet?

tankestyrka
i tankar som inte vill tänkas
gnagande oro

Det finns olika typer av tankar. Flyktiga lätt försvinnande tankar. Konstruerade drömmande. De envist malande. Påträngande begär. Någon har sagt ”utan begär ingen tanke” alltså bakom varje tanke skulle det finnas ett begär. Stämmer det? Här gör det ju det eftersom min tanke är en fråga som begär svar. Men!

Vissa tankar styr man över och andra tränger sig på. De som tränger sig på brukar vara jobbiga och skapa oro. I värsta fall ångest.

En tanke är – rent vetenskapligt och biologiskt – elektriska nervimpulser skapade i hjärnan på en individ. Ofta känner man dock att denna förklaring inte är nog och letar något mer spirituellt och filosofiskt, men en bra förklaring är svår eftersom ”tanken om tankar ska skapas med tankar” och det är svårt för tankarna att förklara sig själva. Vi försöker med förklaringen ”hjärnaktivitet skapad och tolkad genom individens samlade erfarenheter”.”  (merinfo.se)

Vad jag vill ha är en förklaring som kan ritas upp som en figur över tankens beståndsdelar. En dators tankar består ju av ettor och nollor – de behöver också elektriska impulser. Men våra tankar – vad består de av?

Jag tror att tankar och strängar (strängteorin) har mycket gemensamt och att de kan interagera med varandra. Vi behöver bara komma på mer om dessa fenomen.

Ni ser! … jag är helt upptagen av tankar – tankar om tankar. Mer upptagen kan man knappt vara.

blogfia - the pensive mood - blogfia tänker och funderar

Skrivpuff: Upptagen.


 

Written by Grey Skin

Man har pratat om röd, gul, vit och svart men ingen har sagt något …

every woman
tells a story about life
written by grey skin

… om den grå.
Nu talar den förenad och den står över alla de andra. Det är en ny dimension som talar. Den står tillsammans med humanism.
Den enda -ism som behövs.

Greyskinned Lady - Sketch by Birgitta Rudenius.

 

Skrivpuff: Sagt.


 

The God Profile

We are two different kinds when it comes to God.

The fantasy one and the reality one.

The Fantasy Ones think about God as an existing profile with power beyond everything. The Fantasy one’s God is a Fake God. Like fake profiles on Internet.
I know – my words can seem hard – but never the less true. Sometimes truth is heartbreaking.

The Reality Ones think about God as the rich value in nature and that power which comes out of yourself. That power evolution shows. You yourself – like a flower or a bug – hold power. It’s all about reason and so far known facts. It’s about yourself in our world without made-ups.
Maybe we have two kinds of Reality Ones too. The Real/Concrete Reality Ones and the Philosophy Reality Ones. Philosophers are so important in their way of testing thoughts about life. Thoughts going well with reason and science.

Humans have produced Gods in every time – we still have theism in religions. It’s really odd in our time! Really!

It’s all about needs – your needs and my needs – the need of a fantasy world or ability to accept the reality world.

World is cruel anyway.

Now to the picture – really a challenge … I name it:

”Struggling with the world inside yourself.”

Crazy Art by me - Struggling with the World inside You.

Daily prompt: Assay.


 

Bubbles in living my life - Crazy Art by me.

Bubbles in my Life

Jag får bilder i huvudet. Det är jättekul! Ibland försöker jag återge bilderna. Det är också jättekul! Då försvinner tiden. Jag har ”flow” … så det visslar om det … and I love it!

Igår lyssnade jag på SVT-forum och MEG17 – och jag fick en massa tankar … som vanligt …

tänk så svårt journalister har till självrannsakan och självkritik – speciellt de på Public Service – SVT/SR
(Jag fokuserar kritiken på vårt Public Service eftersom det ska fungera i medborgarens tjänst vilket jag anser att det inte gör … ofta faktiskt vänsteraktivistiskt.)

  • så snävt folk lever i sina bubblor!
  • Filterbubblor …!?
  • det finns en begränsad tid – hur balanseras den tiden?
  • till vad ges det tid – till vad ges det inte tid?
  • vilka nyheter ges tid – vilka nyheter ges inte tid?
  • vilket perspektiv ges utrymme – vilket perspektiv ges inte utrymme?
  • tänk så mycket som missas – när det snävas in! TÄNK!

Hur ser det ut för mig … i mitt liv … bilden hade tagit form … och utrymme … i mitt liv …

Jag älskar all form av (konstruktiv) kreativitet ❤

Bilden skapas och möjligheter till nyanser i den är oändliga … gör jag oändliga … man väljer själv om man vill begränsa eller vidga … jag vill alltid se bortom …

Mina viktigaste bubblor som jag ger tid just nu … det ser annorlunda ut i olika perioder i livet. Just nu har jag ingen bubbla för varken hundar, katter eller hästar. Men de dyker upp ibland i dagströmmens bubbla.

Jag har en ljuvlig bubbla som omger mig. Bubblan där kärleken lever. En bubbla där jag känner mig älskad och själv älskar. En livsviktig bubbla. En sådan bubbla berikar.  En försäkring som hindrar själen att tyna.

Jag lever i en politik-bubbla. Ja, jag har ett stort samhällsintresse och studerar företeelser i vår vardag. Under några år tog jag även steget och engagerade mig – ville påverka villkoren för barn och ungdomar eftersom barnperspektiv saknades i besluten. Vilket jag och ”mina” ungdomar starkt märkte av. Jag skriver och kommenterar följer nyheter och människor. Det är en viktig bubbla.

Jag lever i en bubbla med min familj. Mina barn och barnbarn får och ges tid. Den bubblan är viktig!

Jag lever i en bubbla för upplevelser av olika konstarter och andra människors kreativitet. Det är en viktig bubbla!

Jag lever i en bubbla – dagströmmen – mellan det minsta lilla och det största stora. Långa promenader. Ofta då i sällskap med min Canon 6D och utvalt objektiv. Här studerar jag människors beteende och handlingar och får tankar som kan snudda filosofins. Jag omväxlande stannar upp och hänger med.

Säkert några ytterligare bubblor som kanske just nu inte får särskilt mycket utrymme.

Utrymme får dock alltid min bubbla för bortom … mitt alltid öppna fönster … där nyfiken trivs så bra … utsikten … insikten … där de dansande strängarna finns …

Min bortom bubbla är jätteviktig och så spännande! Den vårdas ömt och servas regelbundet. Den gör inskränkthet med snäva perspektiv omöjlig. 

-Det syns att jag har kontroll på mina bubblor, eller hur!

-Så skönt!

… och blomman då? Vad vill den säga?

Ps. Just nu …

Bubbles in living my life - Crazy Art by me.

Bubbles in living my life - Crazy Art by me.

TidsSträngade Stenar

Hon går längs stranden försjunken i sina tankar. Om här och nu. Då och där. Någonstans. Om hur stenar och molekyler förenar människor och liv i olika tider. Stenar som flyttats av väder och vind. Trampats på av olika fötter. I olika tider. Christa känner intensivt den förenande strängen med det som varit på ett sätt och det som nu är.

-Hur mycket är de syremolekylerna – jag just nu inandas – delade med andra som lever och har levat?
-Skulle man kunna sätta gps på syremolekyler?

Christa småler och njuter i sina halvtokiga funderingar där hon vandrar på tidssträngade stenar längs allt livs vatten.

Heltokiga är de ju inte. Det vet hon. Någon gång i framtiden har naturligtvis även syremolekyler gps. Det är hon alldeles övertygad om.

Stones of Life

Skrivpuff: Naturligtvis.


We Think Differently!

We think differently!

And of course it is perfectly OK!

We are different … though we are more alike than different …

Thoughts need to be reflected … the more the better … words and pencils are more creative and more human than bombs and swords … (mer…)

Thinking about …

Crista vaknade med en spännande tanke i sitt huvud. Det handlade om olika personligheter och hur spännande det är hur olika man fungerar, reagerar och tänker.

Hon ville inte lämna denna tanke utan fortsatte tänkandet i vaket tillstånd. Väl medveten om att hon inte var medveten om sina undermedvetna tankar i det sovande tillståndet.

-Kan man ändra sitt tänkande och sina reaktioner genom teknisk manipulation, undrade hon.

Christa tänkte på hur man mäter hjärnans aktivitet och ser var i hjärnan aktiviteten sker. När personer ställs inför olika situationer registreras hur olika hjärnorna fungerar. Alltså hur olika vi tänker och känner i situationer vi möter.

Christa tänker sig nu ett försök där man väljer en persons hjärnreaktion och kopplar den att stimulera en annan persons hjärna inför situationen. Försökspersonens hjärna stimuleras alltså på andra ställen än som skedde utan denna försöksmaskin.

Hela tanken med experimentet, enligt Christa, skulle vara att kunna tränga in i en annans människas huvud.

För en stund … försöka förstå …

Thinking about - Experiencing other's thinking.

Skrivpuff: Ändrade.


Every … but One

Like the magma … in body Earth … always is in move …

that deepest
thought about you and life
rests in silence

… also the ‘I’ … inside the body … is in constant move …

… like everything …

in the unknown
you need a compass – star
guide in silence
every sunflower – but one
turn towards the sun

… almost everything … everybody but one!

Every sunflower but one ...

Carpe Diem: #1174 Silence.


Love or?

… coming soon I think … continued from this about Love and Soul.

and about …..Love … versus … Relationship and Sex …


So … I think a lot happens along the life journey … different periods for love … in teenage … as married … a long marriage … a very long marriage … then free …

Before I wanted to ”fall in love” … and loved ”falling in love” … it was so exciting … and with ”falling in love” goes ”being blind” … that’s not so exciting … I don’t want to be blind …!… but … I don’t mind being a bit crazy …

Nowadays it is totally different … now counts … passion …. and … to love …
I don’t want … ‘lifelong love and marriage’ … I want to be free … I love my free life …

Very interesting I find … passion … and very wonderful too … because when feeling the passion … there is a really interesting man in front of you … is he … (and you together) … good at making love … it is just so perfect!

And in the meaning of … ”an interesting man” … is so different from person to person … what is required for me … to find a man interesting … today … ha ha … I’m smiling … I know … I know very well …
… the relationship and its content …

… but that will have to be a special chapter …

Remember … PASSION passion passion … and …. to LOVE … ❤ 

 

Crazy Art by me - Kissing lips

Record to be Recorded

Do you know any app … easy to use … so I can record … when out walking … because sometimes … it pops up poetry … in my head … and if I don’t catch them at once … I will forget them …

a record
of walking poetry – in need
to be recorded

… sometimes just funny thoughts … which I would like to think more about … and not forget either …

Today I thought … about something that happened to me several years ago … and I was sad about … then … I thought …. imagine I wanted this to happen … and I made it happen  … though I didn’t know I did … because it was my subconscious that was acting … in my favor …
-Why I thought like this?
-Well, thought about some signs … that could be interpreted that way … and then that odd thought poped up.

Fiskmås i Stadsparken, Citypark Lund, Sweden.

Daily Prompt: Record.


Heart in Love – Soul is Cool

About ”wounded heart” … sounds like it is something very hurtful … I don’t think a ”wounded heart” is a big problem … and I also think it’s something more related to the young period in life … Love comes and love disappears … and comes again … love is the surface feelings … and not the deeper … don’t let you down … maybe you are sad a moment … some days … you decide … you are on your life journey … love here and there is a softer seat … on some trips …

heart in love
when blood is flooding – hot
soul is cool

… nothing more … but beware of your soul … heart is easy to lose …

easy to lose
your heart for give-aways
soul is locked

… but don’t make it easy to lose your soul!

Crazy Art by me - Look Deeper than Surface.

Ps. … I have to go back later and look at my thoughts … written here … I think … maybe … perhaps … I am a little provocative … 😉

What do you think?

To be continued …. here ….

Carpe Diem #1171 Wounded heart.


Waterfall of Questions

I sat on the bench …. like so many other enjoying the sun … leaning my back on the Cathedral wall. Sometimes closing my eye to feel the sun in my face … even stronger … sometimes I watched people passing by … crossing the square … and I saw you …

a middle age couple
though looking older – facing
different ways

… you … the woman … covered up in clothes and veil … looking forward … eyes in walk direction … not at us  … and … your man … beside … looking att us … all the way while walking … watching us … sitting on the bench … in clothes we have chosen ourselves … and with our hair free for the sun and the wind … some with boyfriends … some with girlfriends … and me just alone …

my thoughts
about your thoughts – two
patterns of life requirements

… requirement by yourself, by somebody else or by something else … like culture, religion, or what so ever …

– What were you – veiled woman – thinking? I wondered.
– What did you think about your man looking at … and so interested in us?
Maybe you thought about us as ‘hores’ … I know some do … both men and women … no that is not what I am curious about … giving other people etikettes … that’s low …
I am curious about what you really was thinking … about … our different terms of life styles … the free and the one with many requirements … and having a man obviously interested in other women …

why stand up
for a man interested in other – women
in unveiled eyes

… probably your are … not free … to talk about … what you fell and think …

Life  conditions are so different!

I would never stand with a man … thinking he could tell me … how to live my life!

Never!

Street Photography

Daily Prompt: Pattern.


A Fountain of Questions

I was in good time. Didn’t forget anything … so far … noticed … I had problem about how to dress for the journey. That’s because I travel with only handbagage and no suitcase to check in. Some things are more important than other. Like my Canon, my Mac and their need. And today also …

in your eyes
a picture of you – exposed
a jiffy childhood

… a pair of high heel boots. Bought in Budapest. My feet are very picky and it’s more difficult and much more expensive to find back home.

After some hundreds of deep quiet sighs I’m finally on the airplane … sitting beside a very handsome young man … with a great inviting smile … and wow …

trigger trembling
viewfinder fighting – target
turn on the music

… now I am in trouble … and a lot of thoughts appear … I turn on my spotify list and shut my eyes … but cannot help glancing now and then at ….

caring arms
dressed in dark charm – feelers
how thrillingly

… now my sister would smile … cause she know … I smile too … and now I think of … coming closer now … sex-gender-harassment …
I know more about harassment towards females … but what about males?

Now I will be clear … right on the point! … but mind … about this there are a lot of ‘if’s …. a whole lot of! … perhaps I should call this entry … The ‘if’ challenge?

Point: I think men’s dark hairy arms are sexy … especially dressed in ‘just enough rolled up white shirt’ … this man had very sexy arms … indeed!
I almost wanted to tell him how sexy arms he had … it was then I turned on my music in my earphones … and got a lot of questions in my mind …

… about when is it sex harassment? Can it be about arms?
If … I say to him … Nice arms you have!
If … I say to him … You have sexy arms!
If … I say to him … Wow I love your sexy arms!

… or does sex harassment has to point gender characteristics … like tits, butts, pussy, cock, dong, penis …

Think I am doing some good work here … broadening debate about men and their sex appeal … for women 😉
I think … men think … their broad shoulders are sexy – but no!

Of course one essential question is … why should I say anything to him … I didn’t of course … !!! … just thinking … wondering how he would react …. think that’s what I am curious about.

How would a man react? …. We know too little about that,  I think. I would certainly have liked to talk about it with the man … talked about reactions and situations, sex and gender … without intention of any doings in that field … but that could be nice too of course …

You know … that I am …  ‘writing my thinking’ … but in this case I also would like  …. ‘talking my thinking’ …

sitting beside
you attractive man – music
my hide-away

Travelling

Carpe Diem: #1170 fountain.