BluePhoto

Tunga Droppar

Idag kändes det ruggigt. Det blåste och regndropparna var tunga. Som tur var hade jag stoppat ned en liten platspåse i midjeväskan. Den kom väl till pass som regnkappa till kameran.

från det ovan grå
tungt faller alla de små
snart återsamlas få

Kanske det inte var så ruggigt ändå men dropparna var faktiskt tunga.

Blue Rosy Raindrops

Skrivpuff: Ruggigt.


 

Just – But

”Today’s quote is taken from this wonderful inspirational novel ”Manuscript Found In Accra”. I think this quote will be a great source of inspiration for you all …

[…] ”Outer beauty is inner beauty made visible, and it manifests itself in the light that flows from our eyes”. […] (Source: Manuscript Found In Accra – Paulo Coelho)

Isn’t that something. As I look at myself I always say ”Inner beauty is more important than the outer beauty”, but as I read this quote …”

in the droplet
just a mirrored blue sky
but innermost desire

Blue Photo - Starlight Bubble

Carpe Diem: #1319 Inner beauty.


 

Skriv för Livet!

Ett starkt ord som betyder mycket. Ett tillstånd som högst sannolikt får konsekvenser i livet.
Den övergivne vet!

left behind
nobody to turn to – all alone
in the misery

Den övergivne vet mycket väl hur det känns att bli övergiven. De övergivna tacklar övergivenheten olika.

Mitt bästa tips:

  • Skriv om den!
  • Skriv bort den!
  • Skriv för livet!

CA4_20151011_skrivforlivet

Skrivpuff: Övergiven.